1 - 25 / 30 • View  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();

 • 2016年11月29日週二 台北標準時間上午5時55分  View

 • View

  View  柯文哲說,有簡短報告,像是便簽,還沒有正式報告,「每個局處都會做好自己做該做的事」,有翻過草案,但是正式公文如何處理還不知道。1051203

  View  小試身手為迎接2017世界大學運動會,北市府於迎風河濱公園整建溜冰場及足球場,台北市長柯文哲28日視察工程成果,並小露一腿。(鄧博仁攝)

  台北市法務局2日表示,有關台北農產運銷公司新聞稿指「北農發放獎金,北市府:並無不法」一事,針對台北農產運銷公司發放端午及中秋獎金,並無所謂調查報告。

  View

 • 柯文哲3日上午出席旅美棒球好手「陳偉殷棒球訓練營」,會後受訪,被問及北農調查報告一事。

 • View

  View • 宜蘭縣員山鄉民間小額借款

 • View

 • 雲林縣臺西鄉小額借款2萬 > • View  View

 • Share to Pinterest  View  雲林縣斗六市個人信用貸款  View • View

  View  • fjttxdpf73 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()